20240715-114243

งาน Thailand MICE X-Change 2024

งานแสดงสินค้าและการประชุมเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจและภาครัฐใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม  2567

ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 ไบเทค 

เวลา 10:00 – 18:00

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้มีการนำ  งานแสดงสินค้ารวมถึงการจัดประชุม  เป็นเวทีหรือ แพลตฟอร์มทางการตลาด  เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในชื่อและตราสินค้า รู้ทิศทางธุรกิจในอนาคต  รวมถึงโอกาสในการเจรจาซื้อขายทางธุรกิจ   ให้กับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ  อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
  • เพื่อสร้างขีดความสามารถในการเพิ่มมาตรฐานของการจัดงานแสดงสินค้า  การจัดประชุม  ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสร้างความยั่งยั่น
  • เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  สร้างโอกาส  สร้างเครือข่ายในกลุ่มการจัดงานและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผ่านหัวข้อการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ในงาน

ภายใต้แนวคิด :  ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมไมซ์ ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

ORGANISED BY

Thailand Exhibition Association (TEA)

STRATEGIC PARTNER

Thailand Exhibition and Convention Bureau (TCEB)

VENUE HOST

SUPPORTING ASSOCIATIONS

SUPPORTING ORGANISATIONS

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

EVENT SPONSORS

MEDIA PARTNERS